Mats Laveborn

Jag har stor erfarenhet av komplex marknadsföring och lösningsförsäljning i såväl svensk som internationell miljö. Jag är en entusiastisk förnyare med massor av energi, outtröttlig med problemen och idérik när det gäller att tackla svårigheter och se möjligheter.

Min koncentration på att förstå människor skaffar mig oftast stor kännedom om vad som får dem att tända. Min drivkraft är skapandet och resultatet, både företagsmässigt och personligt.

Mina styrkor är att bedöma värdet hos nya produkter/marknader, skapa värdegrunder, kommunicera, övertyga och väcka entusiasm, skapa kontakter, förhandla på hög nivå och bygga verksamheter.

Strategisk marknadsföring, kommunikation, försäljning och affärsutveckling är och har varit mitt huvudområde i ledande ställning, både nationellt och internationellt där jag agerat marknadschef, affärscontroller och VD med uppgift att bygga verksamhet från grunden men även nedmontering av organisationer.


© Freeborn 2014